Zbog stalnih tehničkih inovacija i promjena mjerodavnog zakonskog okvira s vremena na vrijeme moramo izmijeniti i/ili dopuniti sljedeće Uvjete korištenja. Stoga molimo korisnika da pregleda ove Uvjete korištenja prije svakog posjeta internetskoj stranici i uzme u obzir izmjene i/ili dopune.

Opći uvjeti korištenja internetske stranice

1. Autorsko pravo

Naše su internetske stranice (sadržaj, struktura) zaštićene autorskim pravom. Zaštitu autorskog prava posebice imaju sve kopije, prerade, prijevodi, pohranjivanje i obrada drugim sredstvima, uključujući pohranjivanje ili obradu elektroničkim sredstvima. Za uporabu dijela ili cijele internetske stranice potrebno je prvobitno pribaviti pisanu suglasnost tvrtke  Zaštita Jukić. Za svako umnažanje informacija ili podataka, osobito uporabu tekstova ili dijelova teksta ili slika (isključujući fotografije za tisak) ili bilo kakvo drugo iskorištavanje ili dijeljenje, potrebna je prethodna pisana suglasnost  Zaštite Jukić.  Prava distribucije i umnažanja ima Zaštita Jukić.

Fotografije Zaštite Jukić za tisak mogu se koristiti samo u uredničke svrhe. Fotografije za tisak koje se umnažaju i/ili elektronički mijenjaju u uredničke svrhe moraju nositi sljedeću oznaku autorskog prava Zaštita Jukić,  Sva prava pridržana”. Ponovni ispis je besplatan, ali zahtijevamo presliku za svoju evidenciju.

2. Zaštitni znakovi

Logotip Zaštite Jukić  i svi nazivi proizvoda i/ili dizajn proizvoda na ovim stranicama registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Zaštite Jukić, njezinih podružnica, predstavništva ili davatelja licence. Neovlaštena uporaba ili zloporaba ovih zaštitnih znakova izričito je zabranjena i predstavlja kršenje zakona o zaštitnim znakovima, zakona o autorskom pravu, druga prava intelektualnog vlasništva ili zakona o nelojalnoj konkurenciji.

3. Odricanje od odgovornosti za internetske stranice trećih

  1. Ove internetske stranice sadrže poveznice (tj. „hiperveze“) na druge internetske stranice koje uređuju treći i čiji sadržaj nije poznat Zaštiti Jukić. Zaštita Jukić samo omogućuje pristup tim stranicama, no ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu njihovog sadržaja. Naše poveznice na internetske stanice trećih namijenjene su lakšoj navigaciji za korisnika. Izjave prikazane na povezanim stranicama nisu naše. Izričito se ograđujemo od svakog sadržaja na internetskim stranicama trećih za koje postoje poveznice na našoj internetskoj stranici. Osobito ne preuzimamo nikakvu odgovornost za kršenja zakonskih odredbi ili kršenja prava trećih do kojih dolazi na tim stranicama.
  2. Za internetske stranice do kojih se dolazi putem hiperveza na stranicama Zaštite Jukić i za njihov sadržaj odgovorni su isključivo vlasnici tih stranica, kao i za prodaju proizvoda koji se tamo nude te za rješavanje povezanih narudžbi.
  3. Zaštita Jukić ne preuzima nikakvu odgovornost za kršenje autorskih prava, zaštitnih znakova ili drugih prava intelektualnog vlasništva ili osobnih prava do kojeg dolazi na nekoj stranici kojoj se pristupa putem hiperveze.
  4. U slučaju narudžbe ili druge pravne izjave vezane za neki posao sklapa se ugovor isključivo između korisnika i vlasnika dotične internetske stranice ili strane koja nudi ili tamo predstavljene osobe, ali ni pod kojim uvjetima između Zaštite Jukić i korisnika. Molimo pročitajte opće uvjete poslovanja dotičnog dobavljača na internetskoj stranici kojoj pristupate putem hiperveze.
  5. Ovo odricanje od odgovornosti vrijedi za sve poveznice koje se prikazuju na internetskoj stranici Zaštite Jukić te za sav sadržaj internetskih stranica na koje je korisnik usmjeren putem takvih poveznica.

4. Opće odricanje od odgovornosti

Odgovornost  Zaštite Jukić za štetu koja nastaje zbog korištenja ove internetske stranice – neovisno o pravnom razlogu, uključujući delikt – ograničava se na štetu koja je nanesena namjerno ili grubim nemarom. Ako kao rezultat kršenja bitnih ugovornih obveza za Zaštitu Jukić ostane obvezna odgovornost, ukupni iznos potraživanja na ime odštete ograničen je na predvidivu odštetu. To ne utječe na odgovornost Zaštite Jukić  prema važećem Zakonu o odgovornosti za proizvode ili prema danim jamstvima. Navedena ograničenja odgovornosti nisu važeća u slučaju opasnosti po život, tjelesne ozljede ili opasnosti po zdravlje osobe.

Zaštita Jukić nastoji držati svoje internetske stranice čistima od virusa, ali nije u mogućnosti jamčiti njihovu potpunu odsutnost. Stoga preporučamo da se poduzmu potrebne mjere zaštite od virusa (npr. uporaba antivirusnih programa za detekciju virusa) prije preuzimanja dokumenata i podataka.

Zaštita Jukić ne jamči da usluge ponuđene na njegovim internetskim stranicama ne sadrže greške te ne jamči dostupnost tih usluga.

5. Prognoze i izjave o namjeri

Prognoze na ovoj internetskoj stranici dane su prema našim saznanjima i uvjerenjima. Međutim, rezultati koje je Zaštita Jukić ostvarila mogu se uvelike razlikovati od ovih prognoza jer ovise o cijelom nizu čimbenika konkurentske i makroekonomske prirode koji u nekim slučajevima nisu pod kontrolom  Zaštite Jukić. Ne dovodeći u pitanje pravne obveze na ispravljanje prognoza, Zaštita Jukić  nema namjeru kontinuirano ažurirati prognoze sadržane na ovoj internetskoj stranici.