Sustavi zaštite ljudskih života i imovine od šteta koje uzrokuju požari.

Sustav vatrodojave reagira trenutno na pojavu dima i tako smanjuje veličinu štete. Kontrolom razine ugljičnog monoksida štitimo vas od djelovanja tihog ubojice u poslovnim prostorima. Sustav plinodojave je iznimno važan u zaštiti poslovnih prostora s ciljem sprečavanja nekontroliranog istjecanja plinova, detekcije plinova u kotlovnicama i curenja zapaljivih plinova koji mogu dovesti do eksplozije.

  • Preventivna uloga u slučaju nastanka požara
  • Detaljno projektiranje sukladno građevinskim i sigurnosnim normama
  • Suradnja s ovlaštenim inženjerima različitih komora
  • Renomirani svjetski dobavljači opreme
  • Povezivanje na dojavni centar ili vatrogasce
  • Osigurano zakonsko redovno održavanje i funkcionalno ispitivanje

Javite nam se!

Zaštitite svoje poslovanje

Naši
korisnici

Temelj dobrog poslovanja čini zaštita poslovnih prostora od vanjskih utjecaja na poslovni proces, ljude i imovinu.