Preventivna zaštita protiv požara koja osigurava odvodnju dima i štetnih plinova.

Sustavi za odimljavanje i odvođenje topline (RWA) važan su faktor sigurnosti kako u industrijskom tako i u stambenom sektoru. U opasnim situacijama važno je osigurati evakuacijske puteve od dima i topline. Samim time, pravilnim sustavima odimljavanja odgađa se požar većih razmjera te se štite ljudi od trovanja dimom. U dnevnoj upotrebi provjetravanjem, sustavi za odimljavanje i odvodnju topline osiguravaju dovod željene količine svježeg zraka.

  • Brza reakcija sustava
  • Rješenja s prirodnom i umjetnom cirkulacijom zraka ovisno o opterećenju
  • Ugradnja i održavanje sukladno normama
  • Povezanost s vatrodojavnim sustavima
  • Jednostavno korištenje

Javite nam se!

Zaštitite svoje poslovanje

Naši
korisnici

Temelj dobrog poslovanja čini zaštita poslovnih prostora od vanjskih utjecaja na poslovni proces, ljude i imovinu.