Prostori dostupni građanima zahtijevaju fokus sigurnosti i zaštite privatnosti

Pod javnom površinom smatramo svaku površinu javne namjene čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima. U ovu skupinu spadaju ceste, ulice, biciklističke i pješačke staze, trgovi, tržnice, igrališta, parkirališta, groblja, parkovne i zelene površine u naselju.

Na tim površinama često dolazi do neželjenih radnji i postupaka. Uspostavom sustava videonadzora djelujemo preventivno, a u slučaju prekršaja ili kaznenog dijela pomaže u identifikaciji počinitelja. Vrlo je važna privatnost i zaštita osobnih podataka svih korisnika javnih površina pa su takvi sustavi posebno osigurani od neovlaštenog pristupa.

Izazov predstavljaju lokacije koje su van dosega električne i telekomunikacijske infrastrukture kao što su ilegalna odlagališta otpada. Razvojem i ugradnjom autonomnog, bežičnog sustava videonadzora sa solarnim napajanjem dajemo kompletno, pouzdano i trajno rješenje za takve lokacije.