Evidencija radnog vremena je zasebno područje poslovnog procesa kojem je primarna svrha isključivo administrativna. Sustavom se evidentira ulaz i izlaz zaposlenika, definiraju radne smjene, godišnji odmori, službena putovanja, bolovanja i ostali podaci potrebni za obračun plaće. Evidencija radnog vremena važan je sustav koji prati aktivnosti ljudskih resursa unutar tvrtke. Integracijom u suvremeni poslovni sustav zabilježeni podaci o prijavama i odjavama daju pregled radnih sati svake zaposlene osobe unutar tvrtke te usporednom analizom daju podatak o efikasnosti radnog učinka.

Evidencija radnog vremena je zasebno područje poslovnog procesa kojem je primarna svrha isključivo administrativna. Sustavom se evidentira ulaz i izlaz zaposlenika, definiraju radne smjene, godišnji odmori, službena putovanja, bolovanja i ostali podaci potrebni za obračun plaće.
Evidencija radnog vremena važan je sustav koji prati aktivnosti ljudskih resursa unutar tvrtke. Integracijom u suvremeni poslovni sustav zabilježeni podaci o prijavama i odjavama daju pregled radnih sati svake zaposlene osobe unutar tvrtke te usporednom analizom daju podatak o efikasnosti radnog učinka.

Sama evidencija radnog vremena može se provoditi na dva načina:
1. Ispunjavanjem propisanog obrasca o evidenciji radnog vremena od strane ovlaštene osobe,
2. Implementacijom sustava evidencije radnog vremena ,
Drugo rješenje je efikasnije jer smanjuje mogućnost pogreške, te je zbog svoje brzine i jednostavnosti evidentiranja adekvatno za veću prolaznost zaposlenika u kratkom vremenskom periodu.

 

Sustavi evidencija radnog vremena često se koriste uz ostale oblike tehničke zaštite, prvenstveno kontrolu pristupa, kao integrirani sustav kontrole i evidencije zaposlenika.
Ovisno o autorizacijskom mediju, korisnik na ulaznim i izlaznim točkama registrira svoj prolazak lozinkom, beskontaktnom karticom, biometrijskim očitanjem ili njihovom kombinacijom, ovisno o željenom nivou sigurnosti. Nakon registracije , sustav provjerava u centralnoj bazi koja sadrži podatke o zaposlenicima i dozvoljenoj razini pristupa, da li se podaci podudaraju te nakon provjere evidentira vrijeme i mjesto prolaza za određenog zaposlenika.
Uz sustav kontrole pristupa, u primjeni se često koristi i video nadzor kao dodatni element tehničke zaštite, koji snima svako evidentiranje korisnika, a što zbog olakšane identifikacije onemogućuje zlouporabu.

Podaci iz evidencije radnog vremena su najvjerodostojniji, te menadžmentu ljudskih potencijala pružaju uvid o trenutnom statusu svakog zaposlenika, kao i podatke vezane uz evidentirani broj radnih sati, što značajno olakšava planiranje i provedbu poslovnih projekata, obračun plaća i sl.

Instalacija sustava evidencije radnog vremena smanjuje operativne troškove poslodavca, olakšava praćenje svojih zaposlenika u pogledu radne efikasnosti i onemogućuje manipulaciju podataka vezanih uz njihovu prisutnost na radnom mjestu. Sustav i pripadajući softver također su usklađeni sa zakonskom regulativom o obaveznom vođenju evidencije radnog vremena zaposlenika.