Osjećaj sigurnosti u vlastitom domu, na poslu ili primjerice prilikom plaćanja svakodnevnih računa, svima nam je važan. Govorimo to iz vlastitog iskustva jer naši klijenti sve češće posežu za različitim oblicima sigurnosne zaštite.

Tako je jedan od najčešćih načina kada je u pitanju tehnička zaštita imovine, objekata, događaja ili osoba video nadzor. Tome u prilog ide neprekidan razvoj tehnologije samog video nadzora čime on postaje pouzdaniji, efikasniji, cjenovno pristupačniji, a samim time i učestaliji u svakodnevnoj poslovnoj, ali i privatnoj upotrebi.

Brojni ga klijenti danas prvenstveno koriste kako bi se zaštitili od neželjenih krađa te provala, radi identifikacije počinitelja u slučaju nastupanja istih te zbog povećanja efikasnosti zaposlenika tijekom obavljanja radnih zadataka. Iako video nadzor ima brojnih prednosti o kojima bismo mogli pisati i pisati, dotaknut ćemo se i ponekog njegovog nedostatka.

 

Što je videoanalitika i kako ona funkcionira?

No što je zapravo videoanalitika? Zamislite samo da ste zaduženi za pregledavanje sigurnosnih kamera poslovnog objekta na tri kata u kojem se dnevno izmjeni oko 100 zaposlenika. Dakako da bi neke situacije vrlo lako mogli predvidjeti. Videoanalitika zato obuhvaća specijalizirani softver koji prati i analizira video snimku u realnom vremenu. Softver za videoanalitiku dostupan je u nekoliko oblika pa tako može biti instaliran na samu kameru, Network video recorders (NVR-u) iliti mrežni video snimač ili kao softver treće strane.

Svaki se od oblika razlikuje sukladno unaprijed definiranom zahtjevu te proizvođaču, no u konačnici svi oblici funkcioniraju na isti osnovni način. Dakle, nadgledaju videozapise i upozoravaju korisnike nastupi li incident kojeg je softver uočio. Stoga je na samom početku važno dobro postaviti parametre temeljem kojih će softver primjenjivati daljnje aktivnosti i o istima obavijestiti korisnika. Drugim riječima, softver će po nastupanju sumnjivog događaja upozoriti korisnika aktiviranjem sirene ili slanjem SMS poruke, e-mail poruke, odnosno nekim drugim oblikom. No sve to ne bi bilo moguće bez odgovarajuće tehnologije, odnosno bez  senzora, kamera, softvera za kompresiju podataka te mrežnog povezivanja. Također, ono što svakako još valja spomenuti jeste proširenje sustava dodatnim mogućnostima, primjerice kontrolom pristupa, čime se stvara integralni sustav tehničke zaštite.

 

Gdje se primjenjuje videoanalitika?

Kako napredna videoanalitika postaje važna funkcionalnost u visokorezolucijskim sustavima videonadzora, danas se koristi za zaštitu u gotovo svim gospodarskim djelatnostima.

Radi lakšeg razumijevanja navedenog, zamislite da nadzorni softver koristite s ciljem otkrivanja pokreta u svojoj trgovini nakon radnog vremena. Detektira li on pokret, ulazak ili izlazak iz određene zone nakon radnog vremena, zadržavanje unutar te zone te napuštanje iste, brzim reagiranjem na alarmantnu situaciju možete spriječiti eventualnu štetu.

Nadalje, osim prostorne videoanalitike koja je ujedno i najrasprostranjenija, primjenjuju se još i rješenja koja podrazumijevaju detekciju lica, registarskih oznaka, prepoznaju požar te dim kao i brojanje ljudi. Omogućava li videoanalitika softvera brojanje ljudi, to znači da funkcija softvera prepoznaje pomicanje objekta na slici, dakle broji koliko je osoba prošlo određenu liniju, a također dojavljuje radi li se o jednoj osobi ili više osoba na snimci.

 

Isplati li se koristiti videoanalitiku?

Prednosti videoanalitike su brojne, dakle, njezino se korištenje itekako isplati. Upravo videoanalitika čini nadzorni sustav učinkovitijim jer automatsko praćenje pomaže pri sprječavanju kriminala, odnosno reagira u pravom trenutku.

Budući da se na dnevnoj bazi videoanalitikom prikupljaju ogromne količine materijala nije ih baš praktično pretraživati ručno pa tako različiti proizvođači videoanalitičkih rješenja omogućuju pretraživanje temeljem različitih kriterija, poput brzine, boje i vremena zadržavanja osoba u određenoj zoni. Time se znatno olakšava pretraga onih materijala koji korisnika zanimaju u točno određenom trenutku.

Videoanalitika pruža i dubinsku analizu čime su i najmanje promjene na snimci uočljive od strane softvera, a zbog automatizacije softvera smanjuje potrebu za osobljem koje bi inače nadgledalo snimke.

Kako specijalizirani softver videoanalitike upozorava na sumnjivi događaj po njegovom uočavanju, nije potrebno konstantno pratiti snimke, već ih je dovoljno pregledati u slučaju sumnjivog događaja, što će uštedjeti vaše dragocjeno vrijeme i napor koji biste inače uložili za kontinuirano praćenje.

Iako smo si dali truda objasniti princip rada videoanalitike u detalje, vjerujemo da ćete ipak imati nekih dodatnih pitanja. Zato nam se slobodno javite. Naš stručni tim rado će vam odgovoriti na sva postavljena pitanja.