25.2.2016

Bežični solarni video nadzor

U današnje vrijeme potreba za zaštitom otišla je korak dalje. Sustavi video nadzora više nisu rezervirani isključivo za fiksne objekte koji posjeduju odgovarajuću infrastrukturu za njezino funkcioniranje poput kuća, zgrada i poslovnih prostora. Sve brži razvoj tehnologije pruža mogućnost prijenosa podataka na velike udaljenosti. Samim time i realizacija pojedinih rješenja tehničke zaštite dobiva sasvim novu dimenziju.

Uobičajeni sustavi video nadzora u praksi se sastoje od nekoliko komponenti. To su kamere, digitalni snimači, monitori te instalacija koja osigurava napajanje komponenti i prijenos podataka. Ovakav sustav se smatra fiksnim sustavom video nadzora, jer su instalacije ugrađene u štićeni objekt, npr. u fasadu ili slična teško dostupna mjesta. Njihovo preseljenje na drugu lokaciju ili prenamjena stvaraju određeni zahvat koji nije nimalo jednostavan.
Međutim, postoje uvjeti kada štićenje određenih površina i prostora ovom metodom nije moguće. Kao primjer valja navesti plantaže, rezervate, jezera, kampove, površine javnog okupljanja i sl. U ovim situacijama sustavi video nadzora primjenjuju se povremeno, na zahtjev. Samim time mogućnost trajnog postavljanja uređaja nije moguća. Rješenje je primjena bežičnog solarnog video nadzora.

Bežični solarni video nadzor ima isti princip rada kao i bilo koji konvencionalni sustav video nadzora. Razlika je u prijenosu podataka i napajanju sustava električnom energijom. Prijenos slike, tj. samog podatka u konvencionalnom fiksnom sustavu video nadzora ostvaruje se putem mrežnih i koaksijalnih kablova između kamere i sustava snimanja ili prikaza. Kod bežičnog sustava tu zadaću obavljaju dvije moguće tehnologije: 4G i WiFi.
4G je mobilna mreža koja omogućuje brz protok podataka između uređaja, a zasniva se na korištenju javne telekomunikacijske mreže mobilnih operatera. Radi na određenim frekvencijskim rasponima i pokrivenost ovisi o lokaciji baznih stanica određenog operatera na području gdje se usluga koristi. Ova mreža spada u kategoriju WAN (Wide Area Network) mreža.
WiFi je također bežična tehnologija prijenosa podataka, a temelji se na drugačijem frekvencijskom spektru i načinu prijenosa podataka i ovisi isključivo o infrastrukturi korisnika. Pokrivenost je određena WiFi odašiljačima i u praksi pokriva znatno manju površinu u usporedbi s 4G tehnologijom. Iako manja po površini, WiFi mreža, ako je uspostavljena u obliku WLAN-a (Wireless Local Area Network), radi na zatvorenom sustavu na kojeg nema vanjskog utjecaja te je sam prijenos podataka brži u smislu vremena potrebnog za slanje podatkovnih paketa.

Sljedeći važan faktor u realizaciji autonomnog bežičnog video nadzora je osiguranje električne energije potrebne za napajanje sustava. Kod konvencionalnih sustava ovu zadaću obavlja električna energija dobivena od strane distributera električne energije.
Za bežični sustav video nadzora adekvatno napajanje pružaju sustavi solarnih ćelija. Solarne ćelije akumuliraju svjetlosnu i toplinsku energiju sunca i pretvaraju ju u električnu energiju potrebnu za pokretanje elektronike unutar sustava video nadzora. Kako bi se osigurao što dulji rad sustava uz solarne ćelije se koriste i baterije za pohranu električne energije čime se omogućava korištenje sustava i tijekom noći ili u vremenskim uvjetima kada nema dovoljne količine sunca za nesmetani rad sustava.

Osiguravanjem bežičnog prijenosa podataka, kao i nezavisnog napajanja putem solarnih ćelija otvara se čitav spektar mogućnosti za ugradnju takvog sustava video nadzora. Kamere više nemaju potrebe biti u blizini instalacija i njihovom jednostavnom montažom na stupove zajedno sa solarnim ćelijama i baterijama osiguravaju cjelokupan pregled štićene površine bez obzira na lokaciju. Jedini uvjet koji se mora zadovoljiti je dovoljan signal mreže preko koje se šalju podaci te adekvatno napajanje koje će osigurati neprekidan rad sustava.

Sustavi bežičnog solarnog video nadzora dobivaju sve veću primjenu zbog nekoliko značajnih karakteristika. Sustav je mobilan i može se u bilo kojem trenutku implementirati na drugu štićenu površinu ili prostor. Bežična tehnologija dovoljno je kvalitetna da osigura pouzdan prijenos podataka bez obzira na udaljenost i ne ovisi o fiksnoj infrastrukturi. Sustav se lako može nadograditi te sama ugradnja je znatno brža od konvencionalnih sustava, jer ne zahtijeva ugradnju instalacija.