Primarna funkcija alarmnog sustava je da otkrije i upozori korisnika na neovlašteni pristup u štićeni prostor. Sekundarna funkcija je odbijanje potencijalnog počinitelja u namjeri neovlaštenog pristupa u štićeni prostor svjetlosnim i zvučnim signaliziranjem. Svrha vanjske signalizacije je privlačenje pozornosti okoline na nastali događaj.

kućni alarmni sustavAlarmni Sustav

Alarmni sustavi se se primjenjuju na stambenim, poslovnim, industrijskim i vojnim objektima s ciljem sprečavanja krađa ili uništenja imovine te kontrole nedozvoljenog pristupa.

Pronašli su primjenu i u automobilskoj industriji kao način zaštite od krađe vozila. Uz navedene, postoje i alarmi za osobnu uporabu, koji imaju isključivo sekundarnu funkciju, tj. odbijanje potencijalnih počinitelja.

 

 

 

dizajn prvog alarmnog sustavaAlarmni sustav i njegova povijest

Uzevši u obzir povijesni aspekt signaliziranja neovlaštenog pristupa na štićeni prostor, on datira tisuće godina unazad. Bilo da se radi o jednostavnim mehaničkim zvoncima ili korištenjem životinja poput pasa ili gusaka, rješenje je bilo arhaično dugi niz stoljeća.

Prvi automatizirani alarmni sustav razvijen je 1853. godine kada je Augustus Russell Pope patentirao svoj elektromagnetni alarmni sustav. Ovaj sustav, iako vrlo jednostavan u svojoj osnovi, bio je vrlo učinkovit u odbijanju potencijalnih počinitelja. Svi prozori i vrata bili su spojeni kao nezavisne jedinice putem paralelnog strujnog kruga. Ukoliko bi se vrata ili prozor otvorili, strujni krug bi se zatvorio, što je rezultiralo vibrirajućom interakcijom kruga s pripadajućim magnetom, pri čemu su se te vibracije prenosile čekićem na zvono. Sustav se nije mogao isključiti ponovnim zatvaranjem prozora ili vratiju zbog ugrađenog opružnog mehanizma iznad prozora ili vrata koji je održavao strujni krug zatvorenim. Iako se Pope smatra inovatorom električnog alarmnog sustava, najveće zasluge ima Edwin Holmes, koji je otkupio prava na Popeov izum i osnovao prvu tvrtku u New Yorku koja se bavila alarmnim sustavima pod imenom “Holmes Electric Protection Company”.

No Holmes nije stao na tome. Koristeći telegrafske kablove, konvergira sve alarmne sustave u svoj prvi dojavni centar. Njegove usluge koristile su i poznate draguljarnice Tiffany i Lord & Taylor. Najveći napredak tvrtke ostvaren je pod vodstvom njegovog sina, Edwina T. Holmesa, koji je po prvi put upotrijebio neiskorištene telefonske linije tvrtki iz Bostona kao medij za dojavu signala. Nedugo nakon toga, Holmes dobiva na korištenje telefonsku mrežu New Yorka za potrebe svojih alarmnih sustava.

Sustavi su se postepeno razvijali sve do sedamdesetih godina prošlog stoljeća kada se u upotrebu stavljaju prvi senzori kretanja, dok su osamdesete i devedesete bile značajne jer su alarmni sustavi postali sve povoljniji za ugradnju.

Komponente alarmnog sustava

detektroi pokreta alarmnog sustavaU svojoj osnovi, alarmni sustavi koji se ugrađuju na objekte sastoje se od nekoliko komponenti koje su važne za njegovo pravilno funkcioniranje.

Centralna upravljačka jedinica bilježi stanje senzora, prati stanje alarmnog sustava da li je on uključen ili isključen, te prema potrebi signalizira neovlaštenu radnju. Jedinica također služi za komunikaciju s dojavnim centrom zaštitarske tvrtke, koja potom obavještava korisnika ili policiju o nastaloj situaciji ili šalje svoje interventne ekipe.

Senzori odnosno dojavljivači su uređaji koji detektiraju aktivnosti unutar štićenog područja ili njegovog perimetra i te informacije prosljeđuju centralnoj upravljačkoj jedinici. Reagiraju na mehaničke, zvučne ili svjetlosne podražaje i zbog velike količine tipova senzora daju veliku diversifikaciju alarmnog sustava u pogledu njegove prilagodbe određenom prostoru.

Od senzora najviše su u upotrebi elektromagnetski prekidači koji se postavljaju na prozore i vrata, a služe za detekciju njihovog otvaranja. Uz navedene senzore najčešće se upotrebljavaju i pasivni infracrveni (PIR) senzori koji prate nagli rast i pad temperature uzrokovan tjelesnom toplinom. U uporabi se mogu još naći i ultrazvučni, mikrovalni i fotoelektrični senzori, kao i senzori razbijanja stakla.

kamere za video nadzor povezane s alarmnim sustavomUređaji za signaliziranje aktivirani su od strane centralne upravljačke jedinice alarmnog sustava, a u praksi to su sirene i bljeskalice koje daju zvučna i vizualna upozorenja da je došlo do aktivacije alarma.

Upravljačka tipkovnica ili ploča služi za interakciju korisnika s alarmnim sustavom. Služi za aktivaciju i deaktivaciju sustava, kao i pružanje ostalih informacija o stanju sustava. Obično se montira u blizini perimetra štićenog prostora kao što su ulazna vrata.

Kao prijenosni medij signala između komponenti koristi se direktno ožičenje ili bežični prijenos podataka u kombinaciji s lokalnim izvorom napajanja.

U pogledu tehnološke kompleksnosti, alarmni sustavi mogu biti jednostavne, autonomne jedinice koje imaju sve potrebne komponente u jednom uređaju, pa sve do naprednih, višezonskih, umreženih sustava.

Alarmni sustavi često se integriraju zajedno s ostalim sustavima tehničke zaštite, poput video nadzora, vatrodojave ili kontrole pristupa, čime nastaje integralni sustav tehničke zaštite. Njihovim međusobnim djelovanjem dobivaju se dodatni podaci prilikom utvrđivanja uzroka aktivacije sustava.